Търговия с бързооборотни стоки Carletti
Официален представител и дистрибутор за България на всички продукти с марката Carletti. 
Към началото
Якобсен